Linki

Encyklopedia PWN
Korpus Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN
Korpus Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
Polskie Towarzystwo Językoznawcze
Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Oddział Katowicki
Towarzystwo Kultury Języka
Pracownia Leksykografii i Metaleksykografii IJP UŚ
Instytut Języka Polskiego PAN
Obcy język polski
Poradnia Językowa PWN
Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części